مقاله


کد مقاله : 13971202177746

عنوان مقاله : بحران امنیتی در غرب آسیا و قدرت یابی احزاب راست افراطی اروپایی

نشریه شماره : 3 فصل پاییز 1397

مشاهده شده : 239

فایل های مقاله : 757 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 احسان جعفری فر ehsan_jafari_far@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 محمدرضا مجیدی mmajidi@ut.ac.ir دانشیار دکترا

چکیده مقاله

بروز بحران امنیتی در غرب آسیا و سرریز شدن آوارگان و پناه جویان به اروپا موجب بروز مشکلات مختلفی برای کشورهای اروپایی شده است. احزاب راست افراطی معتقدند که حضور پناه‌جویان در کشورهای اروپایی چالش‌ها و خطرات امنیتی، هویتی و اقتصادی برای جوامع آن‌ها ایجاد می‌کند. مخالفت آن‌ها منجر به سردادن شعارهای ضد مهاجرتی و تحریک احساسات ملی گرایانه و امنیتی شدن حضور مهاجران شده است. ازاین‌رو، احزاب راست افراطی به هر فرد خارجی که بخواهد در کشورشان مقیم شود یا به کشورشان مهاجرت کند، به‌عنوان یک تهدید می‌نگرند و تلاش می‌کنند با بزرگ‌نمایی و انتساب هر مشکل کشور به شهروندان خارجی ترس، دلهره و تنفر را در مردم کشورشان بوجود آورند. اگرچه سابقه شکل‌گیری احزاب راست با یکدیگر متفاوت است، ولی جريان راست افراطي در اروپا توانسته است تا از یک روش مشابه و از طریق امنیتی سازی مهاجران، در انتخابات ملي و انتخابات پارلمانی آرا قابل‌توجهی را کسب کند. پرسش اصلی مقاله، روش تحلیلی– توصیفی، این است که بحران امنیتی در غرب آسیا چه تأثیری بر قدرت گیری احزاب راست افراطی در اروپا داشته است. در پاسخ به پرسش مطرح‌شده این فرضیه مطرح‌شده است که با بحران امنیتی در خاورمیانه و سرریز شدن مهاجران به کشورهای اروپایی مشکلات امنیتی، هویتی و اقتصادی باعث شده است که باامنیتی کردن مهاجران به‌عنوان تهدید امنیتی، در انتخابات به موفقیت‌های قابل‌توجهی برسند.