مقاله


کد مقاله : 13981008204371

عنوان مقاله : جهانی گرایی، فضای مجازی و قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران

نشریه شماره : 7 فصل پاییز 1398

مشاهده شده : 112

فایل های مقاله : 713 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد سجاد شیرودی m.s.shiroody@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 علیرضا صدرا alirezasadra@gmail.com دانشیار دکترا

چکیده مقاله

جهانی گرایی یا گلوبالیسم، امروزه به ایدئولوژی‌های گوناگون جهانی شدن اشاره دارد. عالم سیاسی آمریکایی جوزف نای، یکی از مؤسسین نظریه روابط بین الملل نولیبرالیسم، استدلال کرده که منظور از گلوبالیسم هر تفسیر و توضیح جهانی است که مشخصه آن شبکه‌هایی از ارتباطات است که در فواصل بین قاره‌ای پراکنده‌اند؛ در حالی که منظور از جهانی شدن افزایش یا کاهش درجه گلوبالیسم است. وقتی بحث از جهانی گرایی به میان می‌آید منظور آن بینش و ایدئولوژی است که در ذهن وجود دارد. در جهانی گرایی ما پا را از کل‌های محدود مانند محلی نگری فراتر می‌نهیم و عرصه‌ی بزرگتر (جهان) را مد نظر داریم. به تعبیر مالکوم واترز، "جهانی‌شدن فرآیند اجتماعی‌ای است که در آن قیدوبندهای جغرافیایی که بر روابط اجتماعی و فرهنگی سایه افکنده است‌، از بین می‌رود و مردم به‌طور فزاینده‌ای از کاهش این قید و بندها آگاه می‌شوند". اصطلاح جهاني گرایی نمايانگر گسترش دامنه كنش و واكنش انسان و اجتماعات انساني در پهنه كره زمين است. از اين رو برخي از صاحب نظران كروي شدن را برابر نهاد اين واژه به مفهوم كروي است و ابعاد زندگي فردي و گروهي بشر را گستره فرهنگ، سياست، اقتصاد و... متأثر ساخته است.