مقاله


کد مقاله : 13990120236421

عنوان مقاله : امنیت آب در حوضه رود نیل تهدیدی برای امنیت خاورمیانه

نشریه شماره : 8 فصل زمستان 1398

مشاهده شده : 60

فایل های مقاله : 1/07 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 ساحل عبداللهی منش sahel.abdollahii7371@gmail.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد
2 رامین بخشی bakhshiramin14@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

هدف این مقاله بررسی تقسیم آب در حوضه رود نیل است. مانند خاورمیانه، جدایی آب در چارچوب نارضایتی سیاسی بزرگ‌تر که از دوران استعمار به ارث برده شده بود، رخ داد. در همه موارد کمبود آب محرک بوده‌است. فعالان امنیتی در همه موارد تصمیم گیرندگان بودند؛ در مورد حوزه دجله - فرات، سازمان‌های غیردولتی و فعالان حقوق بشر نیز به عنوان فعالان امنیتی ظهور کرده‌اند. مخاطبان هدف در همه موارد شامل افکار عمومی ملی و بین‌المللی، و همچنین تصمیم گیرندگان در کشورهای اهدا کننده، به ویژه در مورد دجله - فرات و حوضه‌های رود نیل بودند. چندین مکانیسم امنیتی سازی به طور همزمان در همه موارد مورد استفاده قرار گرفته‌اند. در مورد کرانه باختری، برای مثال، جذب منابع (‏برش ساختاری)‏با کمیته‌های مشترک مدیریت آب (‏برش نهادی)‏دست به دست هم دادند. در همه موارد، زبان نقش حیاتی در جدایی منابع آب ایفا می‌کند، به خصوص در مورد مصر و اسرائیل، که در آن ارزش نمادین آب و زمین با سنت‌های مذهبی به ارث برده شده از دوران باستان پیوند نزدیکی دارد.