مقاله


کد مقاله : 13990315237596

عنوان مقاله : تحلیل رقابت ایران و عربستان در عراق بر اساس نظریه بازی‌ها(همکاری و منازعه)

نشریه شماره : 9 فصل بهار 1399

مشاهده شده : 459

فایل های مقاله : 1/03 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمدزمان راستگو mzrastgoo@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 صارم شیراوند sarem_shiravand@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
3 ابوذر عمرانی omrani_a@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
4 ذوالفقار دیده ورا Gilan2Cheleh@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

رقابت ایران و عربستان سعودی به دوره قبل از انقلاب اسلامی باز می‌گردد، ولی با تغییر نظام سیاسی در ایران بعد از انقلاب با محوریت شیعه، این رقابت اشکال تازه‌ای به خود گرفت، زیرا این دو کشور قدرت‌های مؤثر در جهان اسلام هستند و هریک داعیه نیل به قدرت منطقه‌ای و رهبری سایر کشورها را دارند. بنابراین، رقابت ایران و عربستان به دلیل اهمیت این دو کشور در منطقه و جهان اسلام و تأثیری که بر روی سایر بازیگران در منطقه خاورمیانه دارند، اهمیت زیادی دارد. در حال حاضر دو کشور در تلاشند کشورهایی مانند عراق را با سیاست‌های منطقه‌ای خود همراه سازند. هدف مقاله حاضر بررسی رقابت ایران و عربستان در عراق بر مبنای نظریه بازی‌ها است. در این راستا این سؤال مطرح می‌شود که رقابت ایران و عربستان در عراق بر اساس نظریه بازی‌ها چگونه تحلیل می‌شود. با توجه به اینکه که هر دو کشور مؤلفه‌های تأثیرگذار زیادی در عراق دارند که می‌تواند بسته به نوع بازی، صحنه تقابل یا همکاری را رقم بزند، مقاله حاضر در نظر دارد با روش تبیینی- تحلیلی صحنه‌های تقابل و همکاری احتمالی دو کشور در عراق را به تصویر بکشد.