مقاله


کد مقاله : 13990514248748

عنوان مقاله : تمهیدات جمهوری اسلامی ایران، در مقابله با قدرت هوشمند ایالات متحده آمریکا در دوره ترامپ

نشریه شماره : 9 فصل بهار 1399

مشاهده شده : 40

فایل های مقاله : 0/99 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 قدرت احمدیان ghodratA@yahoo.com استادیار دکترا
2 حمیدرضا چراغی runiran@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

ازجنگ جهانی اول تا پایان جنگ سرد رویکرد نظامی و تهدیدات سخت افزاری در سیاست خارجی امریکا کاربرد داشت. پس از جنگ سرد تا دوره بوش مفهوم قدرت نرم در گفتمان امنیتی ایالات متحده قرار داشت. اما در دهه اخیر شاهد رویکرد خاصی از قدرت تحت عنوان قدرت هوشمند در سیاست خارجی امریکا هستیم که از دوران اوبامادرسال 2008 به صورت آشکار درمحافل سیاسی و امنیتی امریکا مطرح بوده که راهبرد امریکا در پرتو آن مشخص می شود. با این وجوددراین پژوهش در صددبررسی تاثیر قدرت هوشمند امریکا در دوره ترامپ علیه ایران هستیم، از طرفی باید دید ایران چه تمهیداتی در مقابل اقدامات امریکا نظر گرفته است؟که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و چارچوب ابعاد قدرت باید گفت ترامپ به دنبال مهار ایران با استفاده از قدرت هوشمند بوده که از ابتدا دوره ریاست جمهوری در گفتمان امنیتی ترامپ به صورت مشخص قابل مشاهده است. از طریق ائتلاف سازی، یارگیری، تحریم، کمکهای اقتصادی، اینترنت، مقابله با تهدیدات امریکادر منطقه ایران هراسی، و... . می باشد در مقابل ایران درزمینه قدرت سخت ونرم از طریق تقویت زیرساختهای نظامی، گسترش حوزه نفوذ، جنگهای نامتقارن، بازدارندگی موشکی، هلال شیعی وگسترش توانایی در حوزه فضای مجازی و رسانه تمهیدات مقابله باتهدیدات امریکا راحال برنامه ریزی بوده. درزمینه قدرت هوشمند هم به رفع مشکلات موجود در حوزه دیپلماسی، یارگیری، سیاست گذاری کارآمدو مشارکت استراتژیک در حال مقابله با این تهدیدات است.