فهرست مقالات


شماره 9 سال 3 بهار 1399

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13990305237404 هوش مصنوعی و آینده حملات گروه های تروریستی تکفیری
محمد سجاد شیرودی
مجید همتی
ابراهیم سیاه پوش
2 13990315237596 تحلیل رقابت ایران و عربستان در عراق بر اساس نظریه بازی‌ها(همکاری و منازعه)
محمدزمان راستگو
صارم شیراوند
ابوذر عمرانی
ذوالفقار دیده ورا
3 13990325237775 تبیین افول اقتدار دولت سوریه از منظر مکاتب روابط بین الملل
مهدیه حیدری
4 13990628249597 ژئوپلتیک انرژی دریای مازندران و رقابت قدرتهای منطقه ای و فرا منطقه ای در تعیین مرزهای دریایی
ابوذر نظریان

شماره 8 سال 2 زمستان 1398

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13981218235884 دیپلماسی اقتصادی ایران در آسیای میانه 1396-1384
علیرضا کوهکن
محمدعلی رحیمی نژاد
2 13981218235897 استراتژی خاورمیانه ای ایالات متحده امریکا بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 (مطالعه موردی تروریسم هسته ای)
میرابراهیم صدیق
محسن جمشیدی
معصومه پورعظیم
3 13981228236151 چالش‌های امنیتی سیستان و بلوچستان به دنبال حضور طالبان و داعش در افغانستان
رضا سیمبر
صدیقه آذین
4 13990118236404 سیاست آمریکای ترامپ در قبال جمهوری اسلامی ایران و توافقات بین المللی
محمدحسین نجاتی
محمد محمدی
5 13990119236410 تاثیر کریدور اقتصادی چین - پاکستان بر اقتصاد کشورهای عربی خاورمیانه
احمد جانسیز
دانیال رضاپور
6 13990120236421 امنیت آب در حوضه رود نیل تهدیدی برای امنیت خاورمیانه
ساحل عبداللهی منش
رامین بخشی

شماره 7 سال 2 پاییز 1398

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13981004204299 ظرفیت ها و مولفه های قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان
مجید رضا مومنی
بهرنگ مؤدب
2 13981008204371 جهانی گرایی، فضای مجازی و قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران
محمد سجاد شیرودی
علیرضا صدرا
3 13981008204375 دومینوی آمریکا و روسیه در سوریه
حمید رضا سعیدی نژاد
محسن جمشیدی
لمعیه انگاشته
4 13981113215160 دیپلماسی هیدروپلیتیک و فرصت‌های نوظهور در منطقه غرب آسیا
حبیب اله ابوالحسن شیرازی
مرتضی سویلمی
5 13981119215309 آینده پژوهی ماهیت نظامی امنیت جریان انرژی در غرب آسیا در افق 2025
بهنام شریف پور
علی باقری زاده
ابراهیم انوشه
6 13981212235740 الگوهای سیاست خارجی عمان
Song Jiangbo
Wang Zezhuang

شماره 6 سال 2 تابستان 1398
شماره 5 سال 2 بهار 1398

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13980422190786 واکاوی ظرفیت های دیپلماسی علم و فناوری ایران در ترکیه
ابوطالب شفقت
سید اصغر جعفری
سعید چهرآزاد
2 13980514191345 تأثیر ژئوکالچر منطقه‌ای بر روابط میان ایران و کشورهای آسیای مرکزی
زهرا کرانی
3 13980514191347 تحول قدرت و شکل گیری پدیده‌ی تروریسم در آسیای جنوب غربی از منظر سازه انگاری
میرابراهیم صدیق
محسن جمشیدی
حمید بابایی
4 13980602191689 زمینه‌های تاریخی مناسبات فرهنگی ایران و آسیای مرکزی پس از فروپاشی شوروی
محمد حسن نیا
سمیه آلبوغبیش

شماره 4 سال 1 زمستان 1397
شماره 3 سال 1 پاییز 1397
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 8 ( از 8 رکورد)