درباره ما


 

 

 فصلنامه علمی- تخصصی مطالعات آسیای جنوب غربی، به استناد مجوز شماره 81511، مورخه 1396/12/14 معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگی و ارشاد اسلامی منتشر می‌شود

 

 

 

براساس آئین‌نامه جدید کمیسیون نشریات وزارت علوم رتبه نشریات از این پس به‌صورت خیلی‌خوب (الف)، خوب(ب)، متوسط(ج) و ضعیف(د) تعیین می‌شود. همه نشریاتی که پیش از این دارای گواهی اعتبار علمی-پژوهشی یا علمی-ترویجی بوده‌اند لازم است از درج عنوان علمی-پژوهشی یا علمی-ترویجی خودداری کنند و به جای آن‌ها از عنوان یکسان «نشریه علمی» استفاده نمایند. همه نشریات با اعتبار سابق مجددا به فرآیند ارزیابی بر اساس آئین‌نامه جدید راه می‌یابند و رتبه آن‌ها بر اساس آئین‌نامه جدید(الف، ب، ج، د) تعیین و به آگاهی همگان می‌رسد. فصلنامه مطالعات آسیای جنوب غربی تلاش دارد که با ورود به فرآیند ارزیابی حائز یکی از رتبه‌های مذکور شود

سرفصل‌های مطالعاتی که در چارچوب فعالیت این فصلنامه قرار می‌گیرد، عبارتند از:
🔸بنیان‌های نظری بر مطالعه آسیای جنوب غربی
🔹مناطق ژئوپلیتیک آسیای جنوب غربی
🔸جریان‌های فکری و سیاسی در آسیای جنوب غربی
🔹جنبش‌ها و گفتمان‌های اسلامی در آسیای جنوب غربی
🔸هویت شناسی و گونه شناسی جریان‌های رادیکال در آسیای جنوب غربی
🔹تاثیر تحولات ژئوپلیتکی در چشم انداز مناسبات منطقه آسیای جنوب غربی
🔸اختلافات سرزمینی در آسیای جنوب غربی
🔹هیدروپلیتیک آسیای جنوب غربی
🔸ژئوپلیتیک اقوام و ناحیه گرایی در آسیای جنوب غربی
🔹سیر تحول در جایگاه ژئواستراتژیک منطقه آسیای جنوب غربی
🔸مناسبات امنیتی منطقه آسیای جنوب غربی با قدرت‌های فرامنطقه ای
🔹علائق و منافع ژئوپلیتیکی متقابل قدرت های جهانی با آسیای جنوب غربی
🔸ژئوپلیتیک انرژی و قدرت‌های بزرگ در منطقه آسیای جنوب غربی
🔹امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و مناسبات آسیای جنوب غرب
🔸سند چشم انداز 1404 و تحولات منطقه آسیای جنوب غربی
🔹تاثیر تحولات منطقه آسیای جنوب غرب بر جمهوری اسلامی ایران
🔸سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در منطقه آسیای جنوب غربی
🔹جایگاه منطقه آسیای جنوب غربی در اقتصاد جهانی
🔸مبانی همگرایی منطقه آسیای جنوب غربی
🔹موانع توسعه منطقه آسیای جنوب غربی
🔸امکانات، ظرفیت‌ها و فرصت‌های منطقه آسیای جنوب غربی
🔹آینده همکاری‌های توسعه‌ای در منطقه آسیای جنوب غربی
🔸مدل توسعه مطلوب برای منطقه آسیای جنوب غربی
🔹نقش منطقه آسیای جنوب غربی در فرایند مطلوب جهانی شدن
🔸بررسی نقش اشتراکات منطقه ای در تسریع روند همگرایی
🔹اشتراکات دو جانبه یا چند جانبه منطقه ای
🔸بررسی نقش زبان و دین در آسیای جنوب غربی