آخرین شماره


شماره 9 سال 3
بهار 1399
دانلود فایل

1 - هوش مصنوعی و آینده حملات گروه های تروریستی تکفیری ( DOI : 0)
( محمد سجاد شیرودی - مجید همتی - ابراهیم سیاه پوش )
2 - تحلیل رقابت ایران و عربستان در عراق بر اساس نظریه بازی‌ها(همکاری و منازعه) ( DOI : 0)
( محمدزمان راستگو - صارم شیراوند - ابوذر عمرانی - ذوالفقار دیده ورا )